tłumaczenia pisemne   tłumaczenia ustne
cena standardowej strony tłumaczenia pisemnego (1500 znaków ze spacjami w tekście źródłowym) obejmuje usługę tłumaczenia, korektę tłumaczenia oraz pełną edycję graficzną.

ceny są każdorazowo ustalane z Klientem, biorąc pod uwagę warunki danego zlecenia.
  stawka za godzinę tłumaczenia ustnego jest każdorazowo ustalana z Klientem.

pośrednictwo handlowe oraz obsługa tłumaczeniowa:
- w kontaktach z zagranicznymi kontrahentami
- na targach
- w czasie wizyt w Polsce
- podczas wyjazdów do Włoch
polski     italiano